Moja budućnost! Moj izbor!

Master's Thesis Defense of Seyed Mohammad Reza Tahami

Master's Thesis Defense of Seyed Mohammad Reza Tahami

Datum:

Četvrtak, Novembar 23, 2017 - 13:11

FACULTY OF BUSINESS AND ADMINISTRATION

- THE DEAN -

 

Document: IUS-FBA-07-3118/2017

Sarajevo, November 15th 2017

 

 

U skladu sa članom 71. Zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, izdaje sljedeće

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

I

Student drugog ciklusa studijskog programa Studije menadžmenta i rukovođenja Seyed Mohammad Reza Tahami, ponovit će odbranu magistarskog rada pod nazivom: “Risk Management in Information Systems” - dana 29.11.2017. godine u 15:30 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

 

II

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

 

D E A N

 

Prof. Dr. Sencer Yeralan

 

 

 

Dostavljeno:

  1. Članovi komisije
  2. Internet stranica IUS
  3. Studentska služba
  4. a/a

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe