Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana magistarske teze: Cebrail Polat

Odbrana magistarske teze: Cebrail Polat

Datum:

Četvrtak, Septembar 6, 2018 - 13:52

 

 

Na osnovu člana 20. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

OBJAVLJUJE

CEBRAIL POLAT, student II ciklusa studija na studijskom programu Mašinstvo, braniti će završni rad pod naslovom:

IMPLEMENTATION OF CARPET WASHING MACHINE WITH HIGH PRESSURE WATER JET SYSTEM ADDED STAGE

u utorak, 11.09.2018. godine sa početkom u 10.00 sati, u učionici A-F1.18.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

24 Februar

17 Februar

05 Februar

27 Januar

21 Januar

19 Januar

15 Januar

14 Januar

31 Decembar