Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana magistarske teze: Nejra Dahić

Odbrana magistarske teze: Nejra Dahić

Datum:

Četvrtak, Septembar 6, 2018 - 13:44

  

Na osnovu člana 20. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

OBJAVLJUJE

NEJRA DAHIĆ, studentica II ciklusa studija na studijskom programu Elektrotehnika i elektronika, braniti će završni rad pod naslovom:

ECONOMIC DISPATCH PROBLEM WITH VIRTUAL POWER PLANTS

u ponedjeljak, 10.09.2018. godine sa početkom u 15.30 sati, u prostorijama FENS Sale za sastanke.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

24 Februar

17 Februar

05 Februar

27 Januar

21 Januar

19 Januar

15 Januar

14 Januar

31 Decembar