Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana magistarskog rada: Admira Krehmić

Odbrana magistarskog rada: Admira Krehmić

Datum:

Četvrtak, Avgust 31, 2017 - 14:34

U skladu sa članom 64. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet umjetnosti i drustvenih nauka izdaje sljedece

 

                                                                                                 OBAVJEŠTENJE

 

 

Studentica drugog ciklusa studijskog programa Engleski jezik i knjizevnost, Admira Krehmic branit ce magistarski rad pod nazivom “STUDENTS’ AND PROFESSORS’ ATTITUDES TOWARD ASSESMENT: A CASE STUDY OF IUS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL STUDENTS” dana 08.09.2017. u IUS biblioteci (zgrada B, treci sprat) s pocetkom u 11:30 casova.

 

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

 

                                                                                                       DEKAN
                                                                                             Vanr. prof. dr. Mustafa Bal

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe