Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana magistarskog rada:: Erhan Bahri Hasan

Odbrana magistarskog rada:: Erhan Bahri Hasan

Datum:

Četvrtak, Avgust 31, 2017 - 14:24

U skladu sa članom 64. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet umjetnosti i drustvenih nauka izdaje sljedece

 

                                                                                                          OBAVJEŠTENJE

 

 

Student drugog ciklusa studijskog programa Drustvene i politicke nauke, Erhan Bahri Hasan branit ce magistarski rad pod nazivom “NATIONALIST APPROACH TOWARDS TURKISH MINORITY IN BULGARIA “ dana 07.09. 2017. u ucionici B F2.27. (zgrada B, drugi sprat) s pocetkom u 11:00 casova.

 

Odbrana magistarskog rada je javna

 

 

                                                                                                         D E A N
                                                                                             Vanr. prof. dr. Mustafa Bal

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe