Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana magistarskog rada: Hamza Crnovšanin

Odbrana magistarskog rada: Hamza Crnovšanin

Datum:

Četvrtak, Avgust 31, 2017 - 13:13

U skladu sa članom 64. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, izdaje sljedeće                                                                                                    OBAVJEŠTENJEStudent drugog ciklusa studijskog programa Ekonomija HAMZA CRNOVRŠANIN, branit će magistarski rad pod nazivom: “Foreign direct Investment and Transparency-Empirical Evidence from SEE”- dana 11.09.2017. godine u 11:00 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.Odbrana magistarskog rada je javna.
    
                                                                                                             D E K A N
                                                                                             Vanr. Prof. Dr. Hasan Korkut

                                                                                      

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe