Moja budućnost! Moj izbor!
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Odbrana magistarskog rada: Muad Amer Musrati

Odbrana magistarskog rada: Muad Amer Musrati

Datum:

Srijeda, Avgust 30, 2017 - 16:08

U skladu sa članom 64. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na lnternacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Dekan Fakulteta menadzmenta i javne uprave, izdaje sljedeće                                                                                              OBAVJEŠTENJEStudent drugog ciklusa studijskog programa Menadžment MUAD AMER MUSRATI, branit će magistarski rad pod nazivom: "The influence of empowerment leadership and psychological empowerment on employees’ creativity in Bosnia and Herzegovina”- dana 08.09.2017. godine u 15:00 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.Odbrana magistarskog rada je javna.

 

 

DEKAN

Vanr. prof. dr. Hasan Korkut

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe