Moja budućnost! Moj izbor!

Odbrana master rada Doaa Temraz

Odbrana master rada Doaa Temraz

Datum:

Ponedeljak, Januar 22, 2018 - 14:22

U skladu sa članom 64. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 – Prečišćeni tekst) i člana 20. Pravila studiranja za drugi ciklus studija, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

Student drugog ciklusa studijskog programa Genetika i bioinžinjering, DOAA TEMRAZ, vršiti će odbranu magistarskog rada pod nazivom "In-Silico Prediction of Deregulated MicroRNAs in Early Stage Alzheimer’s Disease" dana 24.01.2018. godine u Sali za sastanke Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (zgrada A, F1.24) s početkom u 11:00 časova.

Odbrana magistarkog rada je javna.

 

 

 

  D E K A N

  

      _______________________

                      Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

 

 

 

 

Dostavljeno:

-        Oglasna ploča FENS-a

-        Internet stranica IUS-a

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe